Nabídka a rozvrh volitelných předmětů na UMPRUM v ZS 2019/2020

Pokud mají studenti AVU zájem docházet v zimním semestru na volitelné předměty z nabídky UMPRUM, pak je nutné se k tomuto studiu zapsat na studijním oddělení UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1 v úředních hodinách (www.vsup.cz). Začátek zimního semestru je v úterý 1. 10. 2019. Registrovat se studenti mohou do pátku 11. 10. 2019. Pro zápis nepotřebujete index, ale jen potvrzení o studiu. Anotace k nabízeným předmětům naleznete zde.