Přednáška: Jiří Přibáň: Kánon umění a proměna veřejnosti, 12/04/2012, DigiLab AVU (aula), 18:00h

Hlavním tématem této přednášky bude diference mezi estetickými a politickými formami sociální komunikace. Moderní umění funguje jako neustálý proces vznikání a rozbíjení kulturního kánonu, v němž se definují hodnoty a normy estetického vnímání a prožitku. Tento proces je veřejný, a proto v něm dochází k protnutí estetické a politické roviny umění.
 
Každá proměna veřejnosti znamená i proměnu uměleckého kánonu, což obzvlášť v době masmediálně konstruované reality vyvolává zásadní otázky po smyslu a možnostech politicky angažovaného umění a vztahu mezi symbolickými formami v politice a umění.
 
Součásti přednášky proto bude i zamyšlení nad vývojem těchto forem v českém výtvarném umění po roce 1989.