Prof. Emilu Přikrylovi byla udělena Pocta ČKA pro rok 2010

Cena se od roku 2000 uděluje významným osobnostem v oboru, které se svou prací a morálním kreditem výrazně zapsaly do historie moderní české architektury. Blahopřejeme! Více zde.