Rektor AVU udělil Pamětní medaile AVU a čestné diplomy

Rektor AVU udělil Pamětní medaile AVU a čestné diplomy za dlouholetou pedagogickou činnost a přínos k vývoji AVU Doc. MUDr. Rudolfu Linci, CSc. a Doc. Dr. Jaroslavu Ratajovi. Jejich stručné životopisy naleznete zde