Shromáždění Akademické obce AVU proběhne v úterý 19. října 2010 ve 12:00 na hale MG

Program:
Zpráva o úsporných opatřeních na rok 2010/2011
Zpráva o výběrovém řízení na vedoucí pedagogy AVU v Praze