Slavnostní zahájení akademického roku 2018/2019

Slavností zahájení nového akademického roku 2018/2019 spojené s imatrikulací studentů prvních ročníků se koná v pondělí 1. října 2018 od 11:00 v Aule hlavní budovy AVU. Účast na imatrikulaci je pro první ročníky povinná. Studenti se shromáždí ve škole před vrátnicí 1. 10. v 10:30 hodin.