STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Z DU - náhradní termín 18.-19. září. Více info zde:

Tento termín je určen všem studentům, kteří si nesplnili SZZK v řádném termínu. Přihlásit na něj je možné e-mailem na anna.vlasakova@avu.cz .
Uveďte jméno, ateliér, ročník a názvy tří tematických okruhů, které jste si vybrali. Podrobný časový harmonogram SZZK obdržíte na začátku září.

Informace o průběhu a seznam otázek naleznete zde: https://www.avu.cz/document/st%C3%A1tn%C3%AD-z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%...