STÁTNÍ ZKOUŠKY z dějin umění se konají 19. a 20.dubna. Přihlášky podávejte do 1.dubna na KTDU (kab.č.28.) k rukám paní Vlasákové.

Sledujte hlavní nástěnku, kde bude zavčas vyvěšen časový harmonogram.