Uchazeči postupující do 2. kola přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro ak. rok 2019/2020