Výsledky soutěže NAVU 2019

V rámci grantové soutěže na vydání publikací NAVU 2019 bylo podpořeno celkem sedm projektů:
 
Hana Sommerová, O lese
Autorská kniha 23 vícebarevných linorytů. Tématem grafických listů alba jsou časové a jevové proměny v lesním interiéru. Publikace je výhradně obrazová a má potenciál reprezentovat AVU rozšířením spektra publikací vydávaných nakladatelstvím o vysloveně vizuálně komunikující konvolut.
(vydání 2019)
 
Lukáš Rittstein, O důležitých věcech se nemluví – Škola Karla Nepraše 
Kniha je reflexí činnosti ateliéru Karla Nepraše v letech 1990–2002. Podává zprávu o tvorbě sochařů, které během studia na AVU Karel Nepraš osobně ovlivnil a o Společenství, jež se na škole přirozeně vytvořilo a fungovalo ještě dlouhá léta po jeho smrti. Editorky Martina Vítková a Markéta Korečková. 
(vydání 2019)   
       
Monografie Vojtěch Míča
Publikace je první ucelenou monografií Vojtěcha Míči, akad. sochaře a současného vedoucího pedagoga ateliéru figurálního sochařství a medaile. Tvorbu Vojtěcha Míči lze charakterizovat jako individuální proces, během kterého sochařská monumentální tvorba prošla několika vývojovými stádii. Práce s prostorem vnitřním a vnějším - hledání limitů (v exteriéru) nebo naopak konfrontace s limity vnitřního prostoru. Intervence do veřejného prostoru -  práce s pozorností a vnímáním procházejících lidí (nahodilých diváků) nebo naopak kompletní integrace díla do stávající architektonické situace a tím dosažení její "nevidetelnosti". Editorka Iva Mladičová.
(vydání 2019)   
 
Jiří Skála, Litanie prekariátu
Kniha Litanie prekariátu je dizertační prací Jiřího Skály. Jedná se o umělecký výzkum zaměřený na vztah performance, participativního umění a digitálních technologií. Kromě metodologického a teoretického pojednání tématu je kniha doplněna rozsáhlým obrazovým materiálem s ukázkami textů, které Jiří Skála publikoval v průběhu let 2011–2013 na dvou internetových blozích Třetí skupina předmětů a Konfrontační čtení. V samotném závěru práce se pokouší o nalezení nové vize emancipačních strategií, jež by mu v budoucnu umožnily adekvátně reagovat na negativní důsledky digitálních technologií. Kniha vychází v česko-anglické verzi.
(vydání 2019) 
    
Roman Štětina, Popis, Obraz  
Kniha nahlíží na fenomén ekfráze a souhrnně představuje tematicky provázanou část tvorby Romana Štětiny. Ekfráze zpravidla ulehčuje interpretaci uměleckých děl a podporuje interdisciplinární dialog podobně jako například fenomén vizuální dokumentace v umění. Současně můžeme ekfrázi vnímat také jako paradox, neboť se snaží slovy zprostředkovat díla výtvarného umění, která se mohou v některých případech obejít beze slov. Jindy se naopak ekfráze sama může uměleckým dílem stát. Autorská kniha Romana Štětiny je rozdělena na textovou část POPIS a obrazovou část OBRAZ. Tento jednoduchý koncept na jedné straně demonstruje svébytné postavení obrazu a textu, přičemž současně na vybraných příkladech v obou částech, dokládá jejich průniky.
(vydání 2019)
 
Sarah Dubná, Poke Poke Poke II  
Knihy je druhým dílem úspěšné antologie DIY scény tetování, která mapuje její výtvarné postupy, specifickou estetiku i osobní zkušenosti jednotlivých představitelů. Bude zkoumat především tvorbu autorů samouků a amatérů, v některých případech i profesionálních tatérů, jejichž originalita je vylučuje z běžného tetovacího schématu. Spolueditoři Štěpán Marko a Tomáš Mitura.
(vydání 2019)
 
Štěpán Soukup, Dýmová hora 
Publikace Dýmová hora je shrnutím dlouhodobého projektu, na kterém autor (EPOS 257) pracoval posledních pět let. Vypráví příběh vzniku a zániku míst vyloučených, odsunutých na vnitřní městskou periférii. Jde o završením průzkumu místa mezi místy, fenoménu městského vágního terénu, odvrácenou tvář města, o které víme velmi málo, stejně tak jako o lidech, kteří tato místa obývají. Kniha obsahuje rovinu uměleckého výzkumu, má současně ambici nahlédnout problém bezdomovectví, sociálního vyloučení a gentrifikace pohledem odborníků z oblasti sociálních a přírodních věd. Spoluautor Tomáš Pospiszyl.                                       
(vydání 2019)