Výsledky výběrového řízení na Katedru teorie dějin umění AVU v Praze

 

Výsledky výběrového řízení na obsazení pedagogických pozic

na Katedře teorií a dějin umění Akademie výtvarných umění v Praze

 

Výběrové řízení bylo vypsáno rektorem AVU dne 14. května 2010 a jeho uzávěrka byla stanovená na 21. červen 2010. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 45 uchazečů, kteří odevzdali požadované materiály. Jejich jména byla zveřejněna na informační desce AVU a koncepty jejich pedagogické činnosti byly zveřejněny na webových stránkách AVU.

 

Výběrová komise jmenovaná rektorem AVU pracovala ve složení:

prof. PhDr. Lubomír Slavíček (předseda), PhDr. Jan Kříž, prof. ak. mal. Jiří Lindovský, PhDr. Jan Rous, Dr. Jiří Ševčík (členové).

Komise uzavřela svoji práci dne 29. 6. 2010, zhodnotila 45 uchazečů, z nichž 15 postoupilo do druhého kola, a doporučila rektorovi AVU obsazení jednotlivých pracovních pozic v konkrétním pořadí. V rámci svého jednání doporučila další kandidáty na obsazení pedagogických míst, respektive doporučila vyzkoušet jejich kvalifikaci formou veřejných přednášek. 

Na základě předložených materiálů a doporučení komise pro výběrové řízení jsem s jednotlivými kandidáty osobně jednal a rozhodl jsem obsadit pracovní místa následovně:

Dějiny starého umění do počátku 19. století:      prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Dějiny umění 19. a 20. století:        PhDr. Milena Slavická, PhDr. Otto M. Urban

Dějiny umění po roce 1945:             PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D., Mgr. Tomáš Pospiszyl

Filozofie umění:                             Doc. PhDr. Petr Rezek

Teorie médií a umění:                     PhDr. Tomáš Dvořák, Doc. PhDr. Jiří Bystřický

 

Na základě počtu odpřednášených hodin a finančních možností školy byly některé úvazky kráceny, domluveny individuální kurzy a semináře a nástup některých pedagogů bude z důvodů finančních možností školy či jejich zaneprázdněnosti posunut do roku 2011. S některými z nich bude počítáno zejména při realizaci doktorského studia. Tak jako dosud bude řada stávajících pedagogů pověřena externím vedením přednášek a seminářů v režimu OON tj. na smlouvu o dílo. S příchodem nových pedagogů tak bylo inovováno a rozšířeno spektrum předmětů teoretického základu a nabídka volitelných přednášek. Detaily se studenti dovědí prostřednictvím www stránek po vytvoření rozvrhu hodin při zápisu.

Na základě doporučení výběrové komise jsem se rozhodl využít nabídky některých uchazečů k dalšímu obohacení nabídky teoretických předmětů prostřednictvím přednáškových bloků či krátkodobých kurzů, konkrétně v případě uchazečů Pavly Hečkové, Štěpána Kubalíka, Jakuba Stejskala, Ondřeje Váši, Dušana Brozmana, Lucie Drdové a dalších (například v nabídce pro zahraniční studenty). Tyto kroky připravované na rok 2011 budou závislé na zájmu studentů o nabízené přednášky a kurzy a především na finančních možnostech školy, které po avizovaném dramatickém krácení budou velmi omezené. Účastníci konkurzu byli o výsledcích výběrového řízení písemně vyrozuměni a bylo jim vysloveno poděkovaní. Neobvykle vysoký počet účastníků oceňuji a považuji za projev zájmu a důvěry v instituci.

 

                                                                                                          Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.

                                                                                                                 rektor

V Praze dne 23. 8. 2010