Vybrané kapitoly z dějin architektury - Jiří T. Kotalík - cyklus vycházek bude zahájen 17. října 2018. Více info zde:

Ve středu dne 17.10.2018 ve 13.30 bude zahájen cyklus vycházek doc.Kotalíka v rámci volitelného  předmětu Vybrané kapitoly z dějin architektury.
Sraz 13.30 před hlavní budovou AVU
Na programu budova školy a její nejbližší okolí směrem k Letenské vodárně, kde bude vycházka zakončena.
Další program bude zveřejněn na počátku příštího týdne.