Vybrané kapitoly z dějin architektury - plán vycházek na listopad 2018

POZOR!
7. listopadu se vycházka nekoná.