Zápis prvních a vyšších ročníků do studia v akademickém roce 2018/2019

Podrobné informace a pokyny k zápisu do magisterského, navazujícho magisterského a doktorského studia akademického roku 2018/2019 naleznete zde.
Termín zápisů je závazný, respektujte ho tedy, prosím.
V případě dotazů se obracejte na studijní oddělení e-mailem: studijni@avu.cz, tel.: 220 408 214 nebo 220 408 243.