Zápis zápočtů prof. Bartlové v pátek 25.2. v MG při první přednášce (semináři) letního semestru.