Zápočty - Vybrané kapitoly z DA, Odborná exkurze - doc. Jiří T. Kotalík

Termíny:
15.května  10 - 12:00
22. května  10 - 12:00
vždy v kabinetě č.28

Náhradní termín je vypsán předběžně na 11. září 10-12:00