Zahájení školního roku v aule AVU ve čtvrtek 30. 9. 2010 v 11 hodin

Zveme akademickou obec na zahájení školního roku a imatrikulaci studentů 1. ročníku do auly AVU ve čtvrtek 30. září v 11 hodin.

Je to jedna z nemnoha příležitostí během roku, kdy se setkává celá akademická obec, a kdy si může předat důležité informace.