ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ 18.5. - 17.9. info zde:

Veškeré informace o požadavcích na splnění zkoušky a zkouškové termíny naleznete v systému STAG.
Řada předmětů bude hodnocena některou z distančních forem. O takovém způsobu hodnocení své studenty informuje pedagog.
Pokud je vypsán presenční termín v prostorách AVU, je nutné se na daný termín ve STAGU přihlásit.
 
Po příchodu do budovy je potřeba dodržovat pokyny zveřejněné na webových stránkách AVU zde:
https://www.avu.cz/document/osobní-přítomnost-studentů-na-avu-6232
 
Zkoušky probíhají až na výjimky v řádných termínech do konce června.
V první polovině září pak proběhnou  termíny opravné.
Klasifikace se uzavírá 17. září. Hodnocení bude zapsáno do portálu STAG.
Pokud nebudete mít splněno hodnocení do tohoto data, je potřeba zažádat si následně o podmínečný zápis.
 
V případě jakýchkoli dotazů kontraktujte tajemnici KTDU.
( Anna Vlasáková, anna.vlasakova@avu.cz, M: 736 129 948 )