Zkouškové a zápočtové termíny z předmětu Anglický jazyk v letním semestru ak. roku 2018/2019

Vypsané zkouškové a zápočtové termíny z anglického jazyka v letním semestru ak. roku 2018/2019 naleznete zde.

Upozornění! V průběhu zkouškového období může dojít ve vypsaných termínech k malým změnám, proto důkladně sledujte aktualizace informací na webových stránkách jazykového cetra AMU.