ZRUŠENÍ PŘEDNÁŠKY ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ IKONOGRAFIE A HAGIOGRAFIE DNE 12. 4. 2019

Dne 12. 4. 2019 pan prof. Royt ruší přednášku Základy křesťanské ikonografie a hagiografie.