Šárka Trčková

Vladimír Kokolia (ed.)
 

Monografie představuje grafické a malířské dílo Šárky Trčkové, které se předčasně uzavřelo v roce 2015. Obsahuje výběr 150 grafik, kreseb a akvarelů Šárky Trčkové z více než tří desítek let její tvorby, přičemž díla jsou reprodukována jak v celkovém pohledu, tak i v působivém detailním přiblížení. Průvodní text Radka Wohlmutha reflektuje proměny a konstanty v práci Šárky Trčkové, která byla také dvacet let odbornou asistentkou ateliéru Grafika 2 na Akademii výtvarných umění v Praze. Šárčina osobnost je navíc zpřítomněna v desítkách fragmentů vzpomínek jejích studentů a kolegů. Editorem knihy je Vladimír Kokolia.
Koncepce a typografické řešení Vladimír Kokolia.
 
Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Trigon, 2018. 360 s.
ISBN 978-80-87108-81-9  (Akademie výtvarných umění v Praze)
ISBN 978-80-87908-31-0  (TRIGON-KNIHY, s. r. o.)

DPC 580,- Kč