Mladí a neklidní

Nela Britaňáková – Veronika Čechmánková (eds.)
 

Publikace mapuje čtyřleté působení nezávislé bytové galerie Mladí a neklidní. Kniha je rekapitulací činnosti galerie a současně prezentací umělců,
převážně studentů pražských vysokých uměleckých škol. Kurátorkami galerie byly Nela Britaňáková a Veronika Čechmánková. Výraznou součástí publikace jsou autentické vzkazy od návštěvníků a fotografie pořízené na vernisážích. Kniha obsahuje také texty od BcA. Lindy Vondrové a grafické zpracování Matěje Martince.

Akademie výtvarných umění v Praze, 2020
 
DPC 220,- Kč