Salty Mascara

Valentýna Janů
 

Valentýna Janů je vizuální umělkyně, jejíž postdigitální poezie volně přechází od banálních příběhů, instagramových mouder, filozofických meditací k seriálovým dialogům a útržkům večerních zpráv na hranici mezi fikcí a realitou. Sbírka textů Salty Mascara konfrontuje otázky současné ekonomiky, klimatické krize a sociálních identit. Dokazuje, že je od sebe není možné jednoduše oddělit a každá*ý z nás si brzy bude muset osvojit způsob, jak být ekologicky zodpovědnou*ným feministkou*ou a nebýt přitom otravná*ý.
Knihu provází evokativní vůně ambry, pudru a slaného citronu společně s kresbami Martina Grocha. Portréty postav, jakými jsou Tove Jansson, Tank Girl, Ursula K. Le Guin nebo Trixie Mattel napovídají, že oscilujeme mezi imaginací a skutečností a zároveň čteme generačně příznačný obraz západní (pop)kultury.
Kniha vychází v anglickém jazyce.
 
 
Předmluva: Laura Amann
Ilustrace: Martin Groch
Editor: Nela Klajbanová
Grafická úprava & sazba: Štěpán Marko
Korektury: Anna Klajban, Anna Clifford, Tomáš Suchánek
Parfém: Kateřina Šantrochová (Scent Roche)
Tisk: Tiskárna Protisk, s.r.o.

Cena 220,- Kč