Speculative Ruinology: Interpretation as a mode of Survival

Václav Janoščík – Boris Ondreička (eds.)
 

Pod neustávajícím útokem střepů obrazů, problémů vzdálených i blízkých, konfliktních perspektiv a možností, kterou jsou podmíněné a zaujaté, pod tlakem toho všeho se mění náš vztah k interpretaci. Nejde jen o nějaký nástroj nebo odbornou metodu, je to aktivita, skrze kterou žijeme a definujeme své identity. Tato nevyhnutelnost a důležitost interpretace nás nutí k nové politické vizi a identifikaci. My, umělci, aktivisté, para-akademici, živící se psaním nebo výzkumnými projekty a kulturními aktivitami tvoříme “třídu interpretace”. 
Kniha Spekulativní ruinologie: Interpretace jako způsob přežití je prvním knižním projektem Class of Interpretation založeném Borisem Ondreičkou a Václavem Janoščíkem, momentálně se zázemím na Akademii výtvarných umění v Praze.

Texty: Václav Janoščík, Boris Ondreička, David Šír, Noemi Purkrábková – Jiří Sirůček, Anka Helfert, Vít Bohal, Ivars Gravlejs, Michal Kučerák, Björnsonova, Ondřej Trhoň, Jan Solčáni, Roman Štětina, Susanne Kass, Mia Milgrom, Maria Jančová, Roza Pogosian
Kniha v anglickém jazyce.

ISBN 978-80-87108-99-4
DPC     270,- Kč