Vladimír Kokolia: Slovník Grafiky 2. Kateřina Šedá: Vladimír Kokolia Slovník Kateřiny Š.

Vladimíř Kokolia, Kateřina Šedá
 

V roce 2008 Ateliér Grafiky 2 vydal netradiční skripta formou slovníkové publikace. Na její vydání navázala absolventka ateliéru Kateřina Šedá projektem Vladimír Kokolia Slovník Kateřiny Š. Slovníky reflektují dlouholeté fungování jednoho ze školních ateliérů AVU pod vedením profesora Vladimíra Kokolii:
 
Vladimír Kokolia: Slovník Grafiky 2
Od roku 1992 začala na Grafice 2 vznikat tajná nauka o obrazu. Jejím posláním bylo zkomplikovat studium. Studenti museli brát obrazy doslova a slova obrazně. Určité pojmy získávaly neurčité významy a naopak. I nakreslení obyčejné čáry se stávalo traumatizující zkušeností, která nebyla vždy bez následků. Pro definitivní formu utajení dogmatu zvolil Vladimír Kokolia formu skript. AVU je vydala v roce 2008 pod názvem Slovník Grafiky 2. Brožurka ovšem nikdy nebyla v distribuci. Některé prameny zpochybňovaly její samotnou existenci. Vlastně teprve Slovník Vladimír Kokolia Kateřiny Š. stvrdil, že Slovník Grafiky 2 vznikl, a že se stále předává. Nastala nová epocha, na které se tentokrát mohou podílet i laičtí vyznavači obrazu.
Autor: Vladimír Kokolia
Grafická úprava: Vladimír Kokolia
Praha 2008, 2017

 
Kateřina Šedá: Vladimír Kokolia Slovník Kateřiny Š.
V letech 1999 – 2005 studovala Kateřina Šedá v atelieru Grafika 2 na AVU. Po celou dobu
svého studia si vedla deník o svém učiteli Vladimíru Kokoliovi a jeho formě výuky. Její postřehy a zápisky jsou často motivovány snahou vymezit se proti „návodu“ svého pedagoga a uvěřit vlastnímu vnímání světa. Paradoxně právě tohle může být jedno z nejsilnějších poselství Slovníku Vladimíra Kokolii – jeho nauka o obrazu je natolik strhující, že nakonec student zjistí, že nejlepší je přijít si na všechno sám.
 
Autor: Kateřina Šedá
Grafická úprava: Kristína Drinková (podle grafické úpravy knihy: Vladimír Kokolia Slovník Grafiky 2)
Praha 2017

 
Slovníky jsou prodejné jen dohromady ve společném přebalu.
Cena 280,- Kč