Ateliér kresby /škola Jiřího Petrboka

Cílem studia v tomto ateliéru je aktivizace tvořivých složek osobnosti, které nejsou zatížené složitým technickým zázemím, ani formální stránkou a hledají výraz pro své sdělení. Kresba urychluje realizaci nových myšlenek i naléhavých emotivních podnětů.