Ateliér sochařství I /škola Lukáše Rittsteina

Ateliér sochařství I rozvíjí co nejširší platformu přístupů k dnešnímu sochařství a jeho výrazových možností – objektové sochařství, abstrakce, figurální socha, sochařská instalace včetně využití nových médií – ve vztahu k materiálu a k uplatnění v architektuře veřejného prostoru města či v krajině. Ateliér se zaměřuje na práci s rozmanitými druhy talentů od extrovertních razantních typů až po introverty vyjadřující se intimní formou.