Ateliér malířství I /škola Jiřího Sopka

Ateliér ukončil činnost v roce 2016

Práce v ateliéru je zaměřená na práci s barvou, organizování formátu, soustředění se na proces malby, její možnosti vývoje a inovace, malířský experiment, tedy hledání adekvátního vyjádření tématu s maximální pomocí malířských prostředků.