Ateliér intermediální tvorby I /škola Mileny Dopitové

Intermediální ateliér I je prostředkem pro formulování myšlenek, pojmů, přístupů v projektech souvisejících s prostorovou tvorbou. Je místem otevřené konfrontace napříč multimediálními směry /například v instalaci objektů, digitální fotografii, videoprojekcích, audio instalacích, počítačové animaci, .../, zároveň respektuje postupy a metody klasických forem. Tato multidisciplinární platforma nabízí možnost širšího pojetí ateliéru s využitím dalších specializací, jako jsou společensko-vědní obory.