Ateliér intermediální tvorby II /škola Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové

Vzhledem ke spektru sochařských ateliérů na AVU si klademe za cíl podporovat chuť a schopnosti studentek a studentů pracovat v relacích tří až čtyř dimenzí. Kromě statických plastických forem, nabízíme práci s materiálem v prostoru, čase a kontextu. Chceme prozkoumávat pojímání sochy a objektu v otevřeném vztahu k těmto dimenzím, překračovat jej, popírat a vynalézat nové. Prakticky to zahrnuje práci s technologiemi, přenášení sochy do neobvyklých sociálních nebo kulturních konstelací, nebo hru ve veřejném prostoru. Výše zmíněné je jenom zlomkem možností a zároveň každé může být samostatnou kapitolou zkoumání. Očekáváme, že studentky a studenti sami přinesou otázky a témata, která se stanou materiálem k hlubšímu zkoumání. Naším úkolem je pomoci jím najít adekvátní prostředky pro hledání odpovědí.