Ateliér grafiky I /škola Dalibora Smutného

Studium v ateliéru je zaměřeno na individuální přístup a rozvoj specifického talentu v oblasti volné grafiky a kresby. Smyslem výuky je zkoumat veškeré výrazové a významové možnosti zobrazení a jejich praktické uplatnění prostřednictvím technik kresby a klasických grafických technologií. Důraz je kladen na originalitu sdělení a zároveň propojení s tradicí i současným výtvarným myšlením.