Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky /škola Adama Pokorného

Studium oboru je odbornou uměleckou disciplínou založenou na dokonalém porozumění výtvarné i technologické struktury díla. Jeho součástí jsou mj. vědecké metody průzkumu i systematičnost práce s důrazem na respektování autenticity díla.