Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských /škola Jana Kracíka

Koncepce výuky ateliéru se opírá o tři základní pilíře – rozvoj výtvarných a tvůrčích schopností, smysluplného využití technického a technologického zázemí školy a dodržování celého souboru kvalifikačních pravidel v rámci oblasti kulturního dědictví.
 

Kontakt

+420 233 015 313, 233 015 325

pedagogové

Vedoucí pedagog MgA. KRACÍK Jan
Odborná asistentka Ing. PŘIKRYLOVÁ Jiřina
Asistentka MgA. MÍČKOVÁ Eva
Odborný asistent Ing. Mgr. ŠIMEK Ondřej DiS.
Technický asistent MgA. OTOUPAL Tomáš