Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky /škola Karla Strettiho

Ateliér ukončil činnost v roce 2017

Studium oboru je odbornou uměleckou disciplínou založenou na dokonalém porozumění výtvarné i technologické struktury díla. Jeho součástí jsou mj. vědecké metody průzkumu i systematičnost práce s důrazem na respektování autenticity díla.