Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských /škola Petra Siegla

Ateliér ukončil činnost v roce 2018

Koncepce výuky ateliéru se opírá o tři základní pilíře – rozvoj výtvarných a tvůrčích schopností, smysluplného využití technického a technologického zázemí školy a dodržování celého souboru kvalifikačních pravidel v rámci oblasti kulturního dědictví.