Profesní data

Životopis

Kristina Láníková (nar. 1988) se věnuje vizuálnímu umění a je autorkou poezie. Na Akademii výtvarných umění absolvovala v Ateliéru nových médií I MgA. Tomáše Svobody, Ph.D.
V současné době studuje v doktorandském programu na Akademii výtvarných umění v Ateliéru intermediální tvorby II u MgA. Pavly Scerankové, Ph.D., a doc. Mgr. art. Dušana Zahoranského. Tématem jejího studia je fragment. Ten zkoumá v jeho textové podobě a zaměřuje se přitom na vizuální díla, která reflektují tělesnost rozparcelovanou a modifikovanou okolím.
Ve své volné tvorbě se vyjadřuje pomocí médií instalace a videa. Deficit jakožto ekonomie tvorby, spolu s otázkou, jak nakládat s omezením, jsou v její práci často výraznými činiteli.
Knižně vydala sbírky básní Pomlčka v těle (Fra 2015), Krátké dějiny zraňování (Sam83
2017) a Úvahy nad zájmeny (Fra 2020).