Alegoritmická práce
školitel: MgA. Tomáš Svoboda, Ph.D., Ateliér nových médií 1

V projektu doktorského studia se zaměřuji na rozvíjení nových přístupů k médiu digitálních her v rámci současného umění. Výstupem má být série digitálních děl s pracovním názvem Dreaming About Work, paralelně s teoretickým mapováním pojmů xeno-her, dromény a alegoritmu - jejich vztahu k práci a spekulaci o budoucnosti technologie a společnosti.
 
V mainstreamových hrách jako je The Sims, Fortnite, nebo WoW se hra stává opakující se činností, na kterou přímo navazuje platformová ekonomika. Populární hry se nekritický stávají alegoritmem společnosti práce. V rámci umělecké praxe autorských her (xeno-hry)  snad můžeme tento vztah převrátit a herní mechaniky využívat kriticky pro předání nové zprávy.

Jaký společenský význam má hra, která se sama o sobě stává prací? Můžeme hru definovat mimo její aspekt uvolnění/zábavy? Zůstává pak stále hrou? V rámci teze předkládám myšlenku, že právě v těchto momentech může herní médium získat svou kritickou a subverzivní hodnotu.

Profesní data

Životopis

Filip Hauer (1990) je digitální umělec působící v praze. Momentálně je studentem doktorského programu pod vedením MgA. Tomáše Svobody Ph.D. v Ateliéru nových médií I., v rámci doktorského projektu Alegoritmická práce se zaměřuje na spekulativní možnosti média digitálních her v umělecké praxi a mapování pojmů alegoritmus, droména, nebo xeno-hry.

V roce 2018 vystudoval Akademii Výtvarných umění v Ateliéru intermediální tvorby III., škole Tomáše Vaňka. Věnuje se konceptuální práci s médii digitálních her, instalací a pohyblivým obrazem. Zaměřuje se na vztah mezi individuální zkušeností, digitálním prostorem a meta-politikou, cílem je rozostřené mapování individuálních vztahů k budoucnosti technologie, současné práci, sociálnímu času a prostoru.
 
https://filiphauer.com