Profesní data

Životopis

Tamara Moyzes (1975 *) je slovenská umelkyňa, kurátorka a dokumentaristka žijúca a tvoriaca v Prahe. V súčasnosti je doktorandka na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V roku 2005 získala MgA. titul na Akadémii výtvarných umení v Prahe na katedre Nových médií. V roku 1999 študovala na Akadémii výtvarných umení a dizajnu Bezazel, na Katedre Umenia v Jeruzaleme. Medzi rokmi 1997-98 študovala na Vysokej škole výtvarných umení na Katedre maľby v Bratislava, a medzi 1996-97 bola ako študentka na Avni - Inštitúte výtvarných umení v Tel Avive.
 
Umenie využíva ako nástroj k aktivizácii spoločnosti. Zľahčujúcimi prostriedkami ako irónia a paródia vystupuje proti neo-konzervatívnym tendenciám, kritizuje kultúru politickej reprezentácie. Ako formu pre svoje posolstvá využíva novo-mediálne prostriedky, najčastejšie video a performance. Tvorí fiktívne video-dokumenty a usiluje sa o intervenciu do verejného priestoru. Jej výstupy sú priamočiare, postavené na dobrej dramaturgii jednotlivých performance a citlivom načasovaní. Vo svojej tvorbe sa zaoberá najmä postavením menšín, xenofóbiou, rasizmom, nacionalizmom, queer tematikou a konfliktom na Blízkom východe. V roku 2009 založila ženskú umeleckú skupinu "5. kolóna" a v roku 2013 skupinu" Romane Kale Panthera / Rómsky čierny Pantery", ktoré organizujú akcie na pomedzí politického umenia a aktivizmu. V rámci svojich PhD. Štúdií, Moyzes založila galériu "Artivist_lab", ktorej hlavnou myšlienkou je prepájať medziodborovo aktívnych ľudí, ktorí reagujú na spoločenské, sociálne a politické témy. Jedným zo zámerov galérie je prepájať rôzne katedry Univerzity Karlovej v spoločných projektoch spolu so študentom AVU. Od roku 2019 galéria spolupracouje s neziskovými organizáciami ako je Človek v tiesni, Slovo 21 a Prague Pride. Galéria je istým laboratórium, kde sa konajú výstavy, diskusie, workshopy a prednášky, na ktorých by sa mali pri každej výstave stretnúť v interakcii filozofi, sociológovia, novinári, výtvarníci a aktivisti. Jej práca Múzeum etnológie III, 2015, bola zahrnutá v publikácii (Art and Theory of Post-1989 Central and Eastern Europe: A Critical Anthology, 2018) "Umenie a teórie po-1989 v strednej a východnej Európe: Kritická antológia", vydaná Múzeum moderného umenia- MOMA - v New Yorku.
 
 
http://www.tamaramoyzes.info/
Artivist Lab https://www.artivistlab.info/
Výstava Artivism: http://www.tamaramoyzes.info/?p=1025