Performance a divadlo
školitelka: PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D., Katedra teorie a dějin umění
 
Práce Performance a divadlo pátrá po zřetelných znacích, které oba žánry odlišují. Motivací práce je snaha obohatit teoretické povědomí o performanci a přispět k mezioborovému porozumění a spolupráci jak teoretiků, tak umělců obou žánrů. Doposud není k dispozici referenční a spolehlivá definice ani jednoho z obou žánrů, ze které by bylo možné při srovnání vyjít a poukazuje na obecné obtíže při užití slova performance a klasifikaci na podžánry. Shrnuje dílčí závěry obsažené ve významnějších studiích; vesměs jde o práce, kde těžiště zájmu je teatrologické a orientace autorů v otázkách performance jen povšechná. Dostupná srovnání autorka podrobuje kritické analýze a doplňuje o výsledky vlastního teoretického i empirického výzkumu. Dospívá k tomu, že hlavním rozlišujícím typologickým znakem mezi oběma žánry je předstírání, od něhož se odvíjí další rozdíly, jako je konání namísto hraní, jiný přístup k divákovi, jiné pojetí autenticity a další institucionální a prakticko-provozní rozdíly. Tento závěr je ilustrován na řadě případových studií. Práce otevírá celé další potenciální pole mezioborového výzkumu, rozšiřuje
možnost psát o performance a hodnotit ji skrze to, co je performanci vlastní.
 

Profesní data

Životopis

Jana Orlová (1986) vystudovala Historicko-literární studia na FF Univerzity Pardubice, dále Environmentální studia na FSS Masarykovy univerzity a Ateliér Performance na FaVU. V letech 2014 a 2015 působila jako kurátorka galerie Art Space NOV. V roce 2015 organizovala festival Živé umění v ulicích Pardubic a sympozium Odpad jako umění/ Umění jako odpad. V roce 2016 realizovala společně s Darinou Alster kurátorský projekt skupinové performance Theatrum Mundi v Karlín Studios. V současnosti v rámci doktorandského studia zpracovává rozdíly mezi performance artem a divadlem. Mimo to se věnuje vlastní umělecké praxi jako básnířka a performerka. Časopisecky přispívá do FlashArtu a Taneční zóny.