Imaginativní potenciál herních prvků. Socha a dětské hřiště.
školitel: ak. mal. Tomáš Hlavina, Ph.D., Ateliér sochy 2

Hra není pouze činností fyzickou, je též činností mentální a vice versa. Proto je třeba vnímat navrhování herních prvků jako pedagogiku v dynamických formách ­– tj. syntézu mezi výchovou tělesnou a učením v dalších oblastech. Disertační projekt rozvíjí tradici tvorby sochařských děl s herní funkcí. Práce aktualizuje architekturu herních prvků o nové poznatky a trendy ve vývoji ergonomie a aplikace herních principů s důrazem na využití naučného potenciálu hry.
 
Vztah sochařství a herních prvků není ničím novým. Změnila se ovšem podoba kulturní krajiny a kontexty her, do nichž vstupují virtuální formy, sociální sítě a další hybridní formáty. To je prostředí, ve kterém v současnosti budujeme dětská hřiště. Současný přístup k herním prvkům je proto třeba aktualizovat nejen v oblasti hodnocení přínosného rizika v ergonomii (Risk Benefit Assessment), ale také ve výrazu a míře popisnosti, kterou herní prvek nese (Visual Benefit Assessment).
 
Popisnost ruší imaginaci. Více než sto let po vzniku abstraktního umění, ve světě exaktních technologií a generických algoritmů, nabývá abstrakce nového významu. Jako někdejší evoluční výhoda je dnes něčím, co odlišuje lidské myšlení od strojové inteligence. Proto také naučný potenciál dřímající ve hře vyžaduje abstraktnější formy: průzkum krajních mezí formy ve vztahu k lidskému tělu je podobně jako průzkum estetického působení formy ve vztahu k lidské mysli zásadním východiskem pro disertační projekt. V průběhu výzkumu bude vznikat model ve zmenšeném měřítku jako příprava pro realizaci. Součástí projektu je spolupráce s kolegy z ČVUT, Pedagogické Fakulty UK a z Fakulty Tělesné výchovy a sportu UK.
 

Profesní data

Životopis

Matěj Hájek aka Otto Horsi žije a tvoří v Praze, ale jeho tvorba se neomezuje na jednu lokalitu. Krajinou geografickou či krajinou médií se pohybuje po cestách rušných
stejně směle jako v místech nepopsaných. Je spoluzakládajícím členem nikdy nexistující skupiny Ztohoven a autorem projektů na pomezí architektury, sochařství a landartu.
Dlouhodobě se věnuje vztahu sochy a herní funkce realizovaném v podobě rozměrných
projektů dětských hřišť jako jsou Rezervace Bororo a Herní krajina Pecka. Vystudoval
AVU. Studium zahájil v ateliéru Veroniky Bromové a  zakonči hol v sochařské škole
Jaroslava Róny. Od roku 2019 je doktorandem na Akademii výtvarných umění v Ateliéru sochařství II (školitel: ak. mal. Tomáš Hlavina Ph.D.). Projekty, na kterých autorsky spolupracoval, byly ve svých kategoriích oceněny Grand Prix Architektů, Dřevostavbou roku či nominací na Czech Grand Design. V roce 2020 se svou partnerkou, fotografkou Bet Orten, založil SKULL studio zaměřující se na návrhy a realizaci monumentů, folie architektury a dětských hřišť.