Dostupné bydlení v Čechách – vývoj a vize typologie
školitel: prof. Miroslav Šik, Ateliér architektury
 
Projekt disertační práce reaguje na aktuální krizovou situaci v oblasti dostupnosti bydlení, kterou nahlíží z chybějící perspektivy architektury a urbanismu. Cílem je na základě analýzy vývoje typusu dostupného bydlení definovat možnou revitalizaci jeho současného stavu v podobě architektonického typologického manuálu.
 
Výzkum mapuje a analyzuje typologii dostupného bydlení během posledních 100 let republiky. Problematiku nedosažitelnosti bydlení na trhu a způsoby řešení této krize vysvětluje na příkladech realizací a návrhů bytových a rodinných domů v jednotlivých historických etapách. Zastoupeny jsou různé formy bydlení, které se proměňují v závislosti na politicko-ekonomické situaci a roli iniciátora řešení, jako je stát, obec, nadace, církev, družstvo apod. První část výzkumu je založena na hypotéze, která předpokládá, že těmito plánovacími, regulačními a kolektivními formami může být bytová krize vyřešena. V rámci výzkumu je kladen důraz na objevení typologických specifik, která jsou použitelná v současnosti. Sběr dat probíhá formou analýz archivních dokumentů, etnografického výzkumu či rozhovorů s uživateli sociálních bytů. Navazující druhá část práce se zabývá aktuálním diskurzem dostupného bydlení. Její program vychází z parafráze úvodní hypotézy, tedy že nedostupnost bydlení, jako součást neoliberální krize v současnosti, musí být řešena reformou a to v podobě iniciace pilotních projektů a revitalizace forem podpory výstavby dostupného bydlení i jejích iniciátorů. Výstupem je souhrn vybraných materiálů o českých i zahraničních fungujících projektech a jednotlivých architektonických typologických formách. Výzkumnou část doplní umělecký projekt v podobě manuálu typologie dostupného bydlení. Manuál by měl obsahovat textové i obrazové informace o možných typech bydlení, vhodných dispozicích, míře kolektivních programů, materiálovém řešení, ekologickém aspektu výstavby i provozu, udržitelném prostředí apod. Tedy o typologii v měřítkách bytu, domu i sídla. Součástí projektu je i obecné know-how a putovní výstava, která by představila téma nejen v galeriích, ale i městským částem a obcím, které by se jako potenciální iniciátoři řešením bytové nouze měly zabývat.
 

Profesní data

Životopis

Magdalena Havlová (1989) je architektka působící v Praze. V současnosti studuje v doktorandském programu na Akademii výtvarných umění u prof. Miroslava Šika, kde se věnuje tématu (re)vize typologie dostupného bydlení v Čechách. Od roku 2019 také spolupracuje s česko-švýcarským architektonickým ateliérem Apropos Architects.
 
Absolvovala na fakultě architektury ČVUT v Praze v atelieru Michala Kuzemenského s diplomním projektem základní školy v suburbii Prahy (2015). V zahraničí studovala na Chalmers tekniska högskola ve Švédsku a pracovala v architektonických ateliérech v Zurichu a Berlíně. V letech 2016-2019 pracovala v atelieru ov architekti, kde se podílela na projektech i realizacích bytových, administrativních a veřejných budov.
 
Je členkou rady segmentu architektura Registru uměleckých výstupů (RUV).
Ve své volné tvorbě se věnuje fotografii architektury a hudbě.
 
Odkazy:
www.magdalenahavlova.tumblr.com
www.fa.cvut.cz/cs/galerie/diplomove-prace/5899-zakladni-skola-kvetnice