Skica jako vizualizace myšlenky ve chvíli zrodu
školitel: prof. Vladimír Kokolia, Ateliér grafiky 2
 
Představíme-li si kreslení jako ekvivalent promlouvání, můžeme vnímat kresbu jako řeč v různých formách: vysvětlování, informování, vyprávění, komentování, recitování, spílání, šeptání atd. Skica má pak význam obdobný samomluvě, případně se podobá mluvení v duchu.
 
Doktorská práce se zaměřuje na téma kresebné skici, a to ve smyslu momentu, kdy se snažíme poprvé myšlenku vizuálně – nejčastěji sami pro sebe – zformulovat. Kresebnou skicu lze dělit do dvou hlavních kategorií: první zachycuje nápad, druhá návrh. Práce se soustředí především na první kategorii – na prvotní vizualizaci nápadu u současných výtvarných umělců a to především na skicu, která je primárně nástrojem autorky nebo autora, kdy se nepočítá s divákem a zůstává tedy anonymní.
 
K výstupům doktorského projektu se vedle samotné disertační práce počítá i rozsáhlejší dotazníkové šetření mezi umělci (200 respodentů) na okolnosti skicování, dočasné vytvoření modelových skicovacích situací a série performativních workshopů.

Profesní data

Životopis

David Böhm (1982) je vizuální umělec působící v Praze. V současné době studuje v doktorandském programu na Akademii výtvarných umění u profesora Vladimíra Kokolii. Předmětem jeho výzkumu je oblast skicování současných umělců, nalezení nejčastějších okolností, při kterých skici vznikají a zpětné vytvoření situací a míst pro to vhodných. Zkoumání a popsání této neambiciózní tvorby, která je ve své ryzí podobě určena jen autorovi samotnému a nepočítá s žádným divákem. Jeho projekt se jmenuje Skica jako prvotní vizualizace myšlenky.
 
Je absolventem AVU, kde diplomoval v roce 2009 v atelieru Malba II / školy Vladimíra Skrepla. V tomto atelieru se potkal s Jiřím Frantou s kterým od roku 2005 pracuje v autorské dvojici. Realizovali spolu řadu výstav, absolvovali několik zahraničních rezidencí a stali se třikrát fina-listy Ceny Jindřicha Chalupeckého.
 
Kromě volné tvorby se David Böhm věnuje ilustraci a je autorem několika oceňovaných autorských knížek. Od roku 2018 vede ateliér kresby a ilustrace na Scholastice.
 
davidbohm.net
bohmfranta.net