Profesní data

Životopis

Otto M. Urban (1967) je vedoucí katedry dějin a teorie umění na pražské Akademii výtvarných umění. Externě přednášel na the School of the Art Institute in Chicago, University of Texas at Austin a New York University in Prague. Doktorát z dějin umění a estetiky získal na Katedře dějin umění Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2000. Od počátku 90. let se intenzivně věnuje studiu středoevropského symbolismu a zejména problematice dekadence. Publikoval například monografie Karla Hlaváčka (2002), Alfreda Kubina (2003) a Edvarda Muncha (2007). Připravil také řadu výstav v České republice i v zahraničí, např. V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880 - 1914 (Obecní dům, Praha 2006), Dekadence. Bohemian Lands (Hotel de Ville, Brusel, Musée Félicien Rops, Namur 2009). Je také autorem výstavy Decadence Now! Za hranicí krajnosti (Galerie Rudolfinum, Praha 2010), retrospektiv Joela-Petera Wittkina (Dům umění, Brno, 2010), Gilberta & George (DOX, Praha 2010) a Davida LaChapella (Galerie Rudolfinum, Praha 2011). Publikoval také texty v katalozích či monografiích dalších umělců (např. Jan Hísek, Josef Bolf, Martin Gerboc). V současnosti dokončuje výstavu a knihu o symbolismu v českých zemích (Puškinovo muzeum, Moskva 2013) a připravuje retrospektivu Jaka a Dinose Chapmanových (Galerie Rudolfinum, Praha 2013).