Profesní data

Životopis

Lucie Drdová je historička umění a galeristka, která ve své odborné činnosti propojuje akademickou znalost (Seminář dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně, Akademie užitých umění ve Vídni) a profesionální zkušenost v evropských výstavních institucích (Muzeum moderního umění ve Vídni, Galerie Jiří Švestka v Berlíně, Akademie výtvarných umění v Praze). V roce 2012 otevřela privátní galerii se zaměřením na současné umění s působností v Praze a Bruselu.
Již při magisterské studiu dějin umění se poprvé zaměřila na fungování a identitu muzejní instituce. Dlouhodobý zájem o témata vztahu umělce a trhu, tržní a symbolické hodnoty či aktuálních trendů trhu s uměním jsou předmětem jejího odborného výzkumu.
 
Je členkou Aliance galerií současného umění.
 
Odkazy:
https://drdovagallery.com