Michaela Mildorfová - „A do světa manželského, který zařídila a udržuje, přivádí celý širý svět: rozdělává oheň, zdobí dům květinami, usídlí tam záření slunce, výpary vody a země.“, 2012, cyklus videí

Michaela Mildorfová - „A do světa manželského, který zařídila a udržuje, přivádí celý širý svět: rozdělává oheň, zdobí dům květinami, usídlí tam záření slunce, výpary vody a země.“, 2012, cyklus videí (Šperk, 2:45min; Kaktusy, 7:30min; Růže, 00:38min; Tráva, 8:23min)

Název série „A do světa manželského, který zařídila a udržuje, přivádí celý širý svět: rozdělává oheň, zdobí dům květinami, usídlí tam záření slunce, výpary vody a země.“ je citát z knihy Druhé pohlaví francouzské filozofky Simone de Beauvoir, který vyjadřuje předpokládané přínosy ženy v manželském vztahu, jak byly vnímány ještě poměrně nedávno. Kniha mě ve zkratce inspirovala úvahami nad pozicí ženy v očích mužů. V některých pasážích se o ní mluví jako o té „Druhé“, která je pro muže imanencí přivádějící ho zpět z transcendentních prožitků a pasivního objektu umožňujícího muži uvědomit si a propojit svoje kulturní a přírodní složky osobnosti, protože žena je vnímána jako bytost mnohem blíže přírodě, nevyhnutelně blíže svojí tělesnosti, kterou nemůže popřít. Tato fyziologická nevyhnutelnost ji v očích „Prvních“ zdiskreditovala, postavila na mezistupeň mezi člověkem a přírodou a vyloučila možnost účastnit se aktivně ve společenském dění. Kladu si otázky, co ze mně dělá moje pohlaví, jestli mě předurčuje a k čemu, co to je ženský způsob přemýšlení, žeský způsob vyjadřování názoru.