Michaela Mildorfová - Květiny, 2013, videoinstalace

Michaela Mildorfová - Květiny, 2013, videoinstalace

Jedná se o několik videí, gest, která předvedly moje přítelkyně s květinami, jež obdržely opravdu, nebo jsem je koupila na základě jejich informací, vybraly si místo a způsob destrukce. Tato série vznikla v návaznosti na video z předchozího roku, ve které jsem zdestruovala kytici růží, jako reakci na tradiční klíšé a mnohdy vyprázdněné gesto omluvy prostřednictvím květin. Vytvořené video jsem umístila na internet a nezávisle na sobě mě zkontaktovalo několik žen s myšlenkou, že mají občas něco podobného také chuť udělat. Požádala jsem je, aby to provedly když je budu natáčet. Inspirací a teoretickým zdrojem byla kniha “Druhé pohlaví” Simone de Beauvoir, která mě ve zkratce inspirovala úvahami nad pozicí ženy v očích mužů a do jaké míry přetrvávají stereotypní způsoby uvažování o pohlavích dnes.